Regulamin schroniska

REGULAMIN SCHRONISKA:

§ 1. Zadania i nazwa

 1. Zadaniem Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Staniszowie jest zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku.
 2. Nazwa schroniska:
  Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie
  Staniszów 59
  58-500 Jelenia Góra

§ 2. Postanowienie ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z Młodzieżowego Schroniska Turystycznego.
 2. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.
 3. Z noclegu w Schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania regulaminu.
 4. W razie ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo do zakwaterowania w Schronisku, mają osoby wymienione w pkt. 2.

§ 3. Organizacja schroniska

 1. Schronisko jest placówką całoroczną.
 2. Schronisko dysponuje 49 miejscami noclegowymi.
 3. Organem prowadzącym schronisko jest Gmina Podgórzyn.

§4. System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku.

 1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup zorganizowanych) przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej i studenckiej.
 2. Inne osoby przyjmowane są na nocleg w przypadku wolnych miejsc.

Więcej…

 Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie to nowoczesny, całoroczny obiekt powstały poprzez realizacje projektu pn. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie – adaptacja budynku szkoły podstawowej”, nr projektu: RPDS.06.05.00-02-007/09 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Budynek został całkowicie wyremontowany, zmodernizowany i dostosowany do pełnienia funkcji schroniska.

obiekt1


Ofertę Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Staniszowie kierujemy do: młodzieży szkolnej, studentów, grup zorganizowanych, instytucji, prywatnych firm, turystów indywidualnych w zakresie wynajmu pokoi. Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie to idealna propozycja dla zorganizowania kolonii, półkolonii, obozów zimowych oraz zielonych i białych szkół.
Placówka przystosowana jest także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na część ogólnodostępną składają się przestronne korytarze, sala wielofunkcyjna z samoobsługowym zapleczem kuchennym oraz obiekty sanitarne (umywalki, natryski oraz toalety).  Dodatkowo na terenie schroniska znajduje się plac zabaw dla dzieci. Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie dysponuje 49 miejscami noclegowymi:

 • 1 pokój dwuosobowy (dla osób niepełnosprawnych)
 • 3 pokoje sześcioosobowe
 • 1 pokój siedmioosobowy
 • 2 pokoje jedenastoosobowe